Гурток «Дебати»

Керівник: Волоцюга С.М.

Мета: розвиток творчих здібностей особистості на інтегративній основі; формування гнучкості, краси і нестандартності мислення, які необхідні для успішного рішення навчальних і життєвих проблем.

Завдання гуртка:

– оволодіння знаннями про різновиди інтелектуальних ігор, можливі джерела інформації; ознайомлення з правилами різних інтелектуальних ігор, основними прийомами роботи із запитаннями;

– формування вмінь працювати з книгами, складати запитання до ігор, організовувати та проводити інтелектуальні ігри; оволодіння навичками командної гри;

– набуття досвіду самоосвіти та самовиховання, перенесення знань у нову ситуацію; робота в команді з постійним та змінним складом.