Гурток декоративно-прикладної творчості

«Творча майстерня»

Керівник гуртка: Сампара Н.І.

Декоративно-прикладна творчість містить вироблену віками техніку виконання, в якій реалізуються багатовікові традиції народу. Вона є джерелом духовного розвитку особистості. Її дія на людину невичерпна за своїми можливостями, багатством та універсальністю, адже вона впливає на психічну діяльність, формує та розвиває почуття, моральні та естетичні ідеали, творче мислення та науковий світогляд. Учні мають можливість глибше пізнати історію рідного краю, свого народу, України.

Основні завдання:

– виховати дбайливе ставлення та пошану до надбань народного мистецтва;

– створити умови для здобуття учнями знань, вмінь та навичок з техніки декоративно-прикладного мистецтва;

– навчити поєднувати різноманітні техніки у процесі виконання виробів;

– розвинути художній смак, творчу уяву, фантазію, виробити індивідуальний стиль роботи.