Онлайн опитування

Онлайн опитування

Шановні вчителі, батьки, учні!

Запрошуємо Вас взяти участь  в опитуванні  (за покликанням https://forms.gle/VaZXtLaMtXvoPCQx7 ) щодо формування освітнього середовища Вашого навчального закладу. Опитування анонімне, а його узагальнені результати будуть використані для планування освітньої політики в місті в цілому.

Прочитайте запропоновані твердження. Відмітьте  варіант, який, на Вашу думку, найбільше підходить до Вашої школи («Зовсім ні» , «Певною мірою», «Здебільшого»,  «Повністю»), або  напишіть свій варіант у графі  – «інше».

РОЗДІЛ 1. «Сприятливе для здоров’я і навчання фізичне середовище

1. У школі створено належні санітарно-гігієнічні умови та належний рівень пожежної та електричної безпеки, забезпечено доступ до якісного харчування, майданчиків для занять фізичною культурою, медпункту тощо.

2. У школі створено освітній простір для активного навчання школярів з урахуванням особливостей їхнього розвитку (сучасні мультимедійні засоби, обладнання, навчальні матеріали, оновлені кабінети).

3. Інтер’єр та облаштування коридорів, фойє, залів і класів створює можливості для різноманітних форм навчальної діяльності, забезпечує сприятливу емоційну атмосферу, мотивує та налаштовує на продуктивну роботу.

РОЗДІЛ 2. «Комфортне психосоціальне середовище»

1. Школа підтримує дружню, заохочувальну і комфортну атмосферу для всіх учасників освітнього процесу.
2. Школа проводить активну політику щодо недопущення всіх видів насильства і має чіткі механізми реагування на прояви булінгу, насильства і знущання.
3. В школі створений простір для психологічного розвантаження та відпочинку учнів, забезпечується надання психологічних консультацій та психосоціальної підтримки, для дітей, які її потребують та дітей із сімей у складних життєвих обставинах.

4. Шкільна психологічна служба забезпечена організаційними можливостями для ефективної роботи.

РОЗДІЛ 3. «Ефективне освітнє середовище»

1. Школа враховує індивідуальні особливості школярів, різні стилі навчання, підтримує активне навчання і критичне мислення, звертає увагу на формування  життєвих навичок на засадах компетентнісного підходу.
2. Учні мають можливість обирати предмети варіативного складника освітньої програми з урахуванням запитів більшості або профорієнтаційних перспектив.
3. Всі учні можуть спробувати себе у музичних, мистецьких або сценічних видах діяльності, інших  варіантах позашкільної активності, спрямованої на розвиток їхніх здібностей.
4. У школі учні почуваються вмотивованими, потрібними й вислуханими, залученими до спільних активностей.
5. У школі створено систему взаємонавчання і взаємопідтримки вчителів, які постійно підвищують свою кваліфікацію за дистанційними та очними формами навчання.

РОЗДІЛ 4. «Ефективне шкільне управління, партнерство і участь.

1. Школа має визначену місію і кодекс поведінки, які сприймаються усіма учасниками освітнього  процесу.
2. Управління школою відбувається на засадах самоврядування, демократії, рівного доступу, прозорості та поваги до різноманіття культур.
3. У школі функціонує учнівське самоврядування, яке має значний вплив на процеси, які відбуваються під час навчання.
4. Батьки учнів беруть активну участь у житті школи.