Гурток «Вибір професії»

Керівник гуртка: Крих Г.Р.

Мета програми – формування професійної орієнтації старшокласників та їхня підготовка до обґрунтованого вибору майбутньої професії в умовах позашкільного навчального закладу.

Основні завдання:

– надання знання щодо принципів та механізму вибору майбутньої професії;

– створення умов для вивчення та осмислення власних професійних можливостей, здібностей, інтересів та нахилів;

– формування вміння орієнтуватися в інформації, приймати обґрунтовані рішення;

– виховання ціннісного ставлення до праці, почуття патріотизму та готовність працювати на благо України.