Керівник: Семчишин Світлана Ярославівна

Мета: формування в учнів сталих, екологічно врівноважених звичок і способу повсякденного життя.

Завдання гуртка:

  1.  Організація дій учнів і вироблення моделей поведінки, що відповідають потребам сталого розвитку.
  2. Засвоєння учнями знань про сталий розвиток та шляхи його досягнення.
  3. Усвідомлення учнями необхідності збереження глобальної рівноваги та причетності кожного до проблем навколишнього середовища та життя суспільства.