Керівник: Стасишин Оксана Степанівна

Мета:  Формування компетентностей особистості засобами фотоаматорства.

Завдання гуртка:

  1. Оволодіння основами фотографії, знаннями про різні жанри фотографії; ознайомлення з процесом фотографування.
  2. Формування інтересу до техніки і мистецтва, позитивних якостей емоційно-вольової сфери (уважність, наполегливість).
  3. Набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток творчої уяви, фантазії.