Керівник: Волоцюга Сергій Миколайович

Мета: розвиток творчих здібностей особистості на інтегративній основі; формування гнучкості, краси і нестандартності мислення, які необхідні для успішного рішення навчальних і життєвих проблем.

Завдання гуртка:

  1. Оволодіння знаннями про різновиди інтелектуальних ігор, можливі джерела інформації; ознайомлення з правилами різних інтелектуальних ігор, основними прийомами роботи із запитаннями.
  2. Формування вмінь працювати з книгами, складати запитання до ігор, організовувати та проводити інтелектуальні ігри; оволодіння навичками командної гри.
  3. Набуття досвіду самоосвіти та самовиховання, перенесення знань у нову ситуацію; робота в команді з постійним та змінним складом.