Гурток «Еко-стиль»

Керівник гуртка: Поворозник М.Г.

Метою гуртка є формування ключових компетентностей особистості засобами екологічної освіти.

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

  • пізнавальної: оволодіння знаннями з основ природничих та суспільно-гуманітарних наук; вивчення основних характеристики явищ і процесів суспільного життя; набуття знань про способи організації змістовного дозвілля;
  • практичної: розвиток громадянських умінь і навичок, здатності реалізовувати і захищати свої права, орієнтації в соціальних відносинах;
  • творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; розвиток дослідницьких здібностей, системного, просторового, логічного мислення, уяви, фантазії;
  • соціальної: розвиток правової і трудової культури, досягнення високого рівня освіченості і вихованості; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; формування кращих особистісних рис, ціннісного ставлення до себе та інших.