Баланс

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі 7

Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках

Звіт про власний капітал

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (7 фонд)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про фінансовий результат

Пояснювальна записка

Примітки до річнї фінансової звітності

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів

Баланс на 1 січня 2018 року

Інформація про перелік отриманих товарів і виконаних робіт за бюджетні кошти

Баланс на 1 жовтня 2018 року

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Довідка про причини винекнення кредиторської заборгованості

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт про фінансовий результат

Пояснювальна записка