Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 січня 2023 року

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2022 рік

Звіт про власний капітал за 2022 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за 2022 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2022 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2022 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2022 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2022 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2022 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2022 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2022 рік

БАЛАНС на 01 січня 2023 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі No 7д, No 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01 січня 2023 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за 2022 рік

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2022 рік