Алгоритм дій вчителя при оголошенні сигналу тривоги

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №1 ДИРЕКТОРА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Інструкція з охорони праці при виконанні ремонтно-будівельних робіт інструментами і пристроями № 2

Інструкція з охорони праці №3 під час проведення занять у кабінеті фізики

Інструкція з охорони праці № 4 під час роботи в кабінеті біології, куточку живої природи, на навчально-дослідній ділянці під час екскурсії з біології

ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці № 5 по протипожежній безпеці для працівників та учнів школи

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ НА ТОКАРНОМУ ВЕРСТАТІ З ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ №6

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ НА ТОКАРНО-ГВИНТОРІЗНОМУ ВЕРСТАТІ №7

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ НА СВЕРДЛИЛЬНОМУ ВЕРСТАТІ №8

Інструкція з охорони праці при роботі на настільному горизонтально-фрезерному верстаті №9

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час роботи на заточувальному верстаті №10

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ №11

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час ручної обробки деревини №12

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час роботи на круглопиляльному (циркулярному) верстаті №13

Інструкція з охорони праці під час ручної обробки металу №14

ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці під час роботи в кабінеті інформатики №15

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 16 ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ.

Інструкція з охорони праці для електромонтера №17

Інструкція з охорони праці № 18 під час проведення занять з обслуговуючої праці

Інструкція з охорони праці № 19 під час проведення занять з фізичної культури і спорту

ІНСТРУКЦІЯ № 20 з охорони праці, пожежної безпеки під час проведення занять в комп’ютерному класі

Програма вступного інструкиажу з питань охорони праці №21 Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Інструкція з охорони праці №22 для заступника директора з адміністративно-господарської роботи

Інструкція з охорони праці № 23 Заступника директора з виховної роботи

ІНСТРУКЦІЯ № 24 З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА

Інструкція з охорони праці для заступника директора з навчально-виховної роботи (НВР) №25

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ №26

Інструкція № 27 з охорони праці для вчителя англійської мови

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 28 ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вчителя історії №29

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вихователя групи продовженого дня №30

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 31 для медичної сестри

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 32 для працівників кухні

ІНСТРУКЦІЯ № 33 з техніки безпеки на уроках образотворчого мистецтва

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №34 під час проведення екскурсій

Інструкція з охорони праці №35 для учителя-логопеда

Інструкція з охорони праці № 36 ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 37 для охорони праці секретаря

ІНСТРУКЦІЯ № 38 З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №39 ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І ОСНОВ ЗДОРОВ’Я

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 40 ПІД ЧАС РОБОТИ НА ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМП’ЮТЕРІ

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 41 ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ ТА ЛАБОРАНТА

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 42 для учнів під час навчання у майстернях з трудового навчання.

ІНСТРУКЦІЯ № 43 з охорони праці ДЛЯ ПСИХОЛОГА

Інструкція №44 з охорони праці для бібліотекаря

ІНСТРУКЦІЯ № 45 З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ

ІНСТРУКЦІЯ № 46 з охорони праці ДЛЯ ДВІРНИКА

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №47 для прибиральниці приміщень

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №48 для сторожа

Програма первинного інструктажу з охорони праці на робочому місці для працівників №49

Програма цільового інструктажу для працівників, зайнятих на роботах із прибирання території №50

Інструкція № 51 з електробезпеки для працівників

ІНСТРУКЦІЯ № 52 щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 в разі виникнення аварійної ситуації (аварії)

Наказ про продовження дії інструкцій з охорони праці в школі

Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у ТЗОШ №8

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці у ТЗОШ №8

Положення про розробку інструкції

Положення про систему управління охороною праці

Положеня про службу охорони праці

Тематичний план і програма

Наказ про призначення відповідального за електрогосподарство та експлуатацію електроустановок

Наказ про призначення відповідальної особи за теплове господарство

Наказ про продовження дії інструкцій з охорони праці в школі

Наказ про затвердження положень з охорони праці

Наказ про призначення відповідального за організацію збереження хімічних, горючих та легкозаймистих речовин

Наказ про створення постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці

Наказ про затвердження керівників підрозділів з охорони праці

ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В 2019 – 2020 н. р.