Наказ про зарахування учнів у 1-ші класи Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 у 2020 році

Порядок організації та проведення електронного зарахування дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ради

Прийом дітей до 1-го класу

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8

Правила прийому до школи створено на основі ПОРЯДКУ зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОНУ 16.04.2018 № 367)

Зарахування  учнів 1-11 класів до  закладу освіти здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

Зарахування до школи здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника), до якої додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

3) особова справа (крім дітей, які вступають до першого класу);

4) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

Діти або один з їх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають документів: копії свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти, оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності), медичної довідки встановленого зразка, зараховуються до закладу освіти без подання зазначених документів.  У разі відсутності свідоцтва про народження дитини для сприяння в його оформленні директор школи  невідкладно інформує орган опіки і піклування за місцем проживання дитини чи місцезнаходженням закладу освіти.

У випадку відсутності документа про освіту для визначення класу, до якого має бути зарахована дитина, результати попереднього навчання можуть бути встановлені (за необхідності) відповідно до пункту 5  Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 369, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України 26 березня 2017 року за № 416/30284.

Зарахування дітей до початку і впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця. Після зарахування дітей до закладу освіти їх розподіл між класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України  «Про загальну середню освіту».

Зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного класу (з його утворенням у разі відсутності) здійснюється на підставі доданого до заяви про зарахування висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації).

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

Іноземні громадяни та особи без громадянства  зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних угод.   

У разі  переходу  учня  до  іншого  навчального  закладу  для здобуття загальної середньої  освіти  батьки  або особи,  які їх замінюють,  подають до закладу заяву із зазначенням причини  переходу  та  довідку,  що  підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального  закладу.