Гурток «Психологія лідерства»

Керівник гуртка: Бей І.В.

Мета програми гуртка – поглиблене вивчення психології, формування компетентностей, необхідних для розвитку психологічної культури особистості й ефективної життєдіяльності лідера.

Основні завдання полягають у формуванні в учнів таких компетентностей:

– пізнавальної: формування загальних знань про психологію, систему наукових психологічних понять для здійснення науково-дослідницької діяльності;

– практичної: формування навичок науково-дослідницької, пошукової, діагностичної роботи; оволодіння методами психологічної допомоги; навчання прийомів саморегуляції у стресових ситуаціях, конструктивного повсякденного і ділового спілкування; розвиток уміння розуміти почуття і мотиви поведінки інших людей;

– творчої: оволодіння навичками самоаналізу; формування наукової культури, уміння аналізувати й узагальнювати інформацію для написання наукових тез, статей, науково-дослідницьких робіт; набуття досвіду самостійної роботи; розвиток умінь творчо долати труднощі;

–  соціальної: сприяння власному самовизначенню; виховання морально-етичного ставлення до особистості, її розвитку, творчості, діяльності; повага гідності і прав людини; формування здатності приймати відповідальні рішення.