Гурток «СОКІЛ»«ДЖУРА»

Керівник гуртка: Поворозник М.Г.

Метою програми є формування ключових компетентностей особистості засобами патріотичного виховання.

Основні завдання роботи полягають у формуванні:

  • пізнавальної компетентності, спрямованої на оволодіння знаннями з історії, географії, етнології, народознавства, українознавства, звичаєвого українського права, світових цивілізаційних процесів та ролі у них України, мистецтва;
  • практичної компетентності: формування умінь та навичок занять фізичною культурою і спортом, військової справи, свідомої діяльності у науково-пошуковій роботі, волонтерській діяльності, виживання та усвідомлених дій в екстремальних ситуаціях;
  • творчої компетентності, спрямованої на набуття досвіду власної творчої діяльності, внеску в популяризацію фізичної культури і сорту, військової справи, розвиток громадянського суспільства, здатності проявляти творчу ініціативу, навичок проведення самостійних наукових досліджень, формування досвіду взаємовідносин людини і природи, здібностей системного, просторового, логічного мислення, творчої уяви;
  • соціальної компетентності: розвиток культури праці, досягнення високого рівня освіченості та вихованості, моральний, духовний, фізичний та інтелектуальний розвиток, формування кращих особистісних рис (відповідальність, чесність, працелюбність, самостійність, моральність);
  • громадянської компетентності, спрямованої на формування вмінь аргументувати та відстоювати свою позицію, ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях.