Гурток «Студія фольклору»

        Керівник гуртка: Гребеняк О.М.

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами фольклорного колективу.

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

  1. Пізнавальної: ознайомлення з поняттями та знаннями фольклорного жанру, народно-пісенної творчості нашого народу; народної манери виконання.
  2. Практичної: виконання кращих зразків народно-пісенної творчості нашого народу.
  3. Творчої: формування творчих здібностей, музичного мислення, вокального слуху та голосу; формування почуття ритму; розвиток виконавської майстерності.
  4. Соціальної: виховання дбайливого та шанобливого ставлення до народних традицій, сценічної культури, національної свідомості; формування естетичного смаку; популяризації фольклорного жанру.