Гурток «Акторське мистецтво»

Керівник гуртка: Чайківська О.В.

Мета гуртка:

Метою даної програми є створення умов для творчого розвитку дітей, шляхом включення в роботу та розвиток фізичної, емоційної та інтелектуальної сфер розвитку вихованців, зняття психологічних і м’язових затисків, які не дозволяють дитині розкритися в повній мірі і вільно почувати себе на сцені.

Завдання гуртка:

 • навчити і допомогти освоїти основні особливості акторської діяльності, її взаємозв’язок з хореографічним мистецтвом;
 • навчити елементам акторської техніки, специфіки її застосування в хореографії;
 • ознайомити з базовою театральною лексикою;
 • навчити вмінню орієнтуватися в сценічному просторі;
 • навчити дітей прийомам самостійної та колективної роботи, самоконтролю та взаємоконтролю;
 • розширити і збагатити художньо-естетичний та емоційно-естетичний досвід дітей;
 • розвинути виконавські якості і навички, які необхідні танцівнику для роботи над хореографічним твором будь-якого жанру і стилю;
 • розвинути акторські, музично-ритмічні, фізичні та творчі здібності;
 • розвинути увагу, уяву, фантазію, спостережливість, пам’ять, волю, креативність, кмітливість, художньо-образне мислення;
 • розвинути виконавські якості і навички, які необхідні танцівнику для роботи над хореографічним твором будь-якого жанру і стилю;
 • розвинути у дітей активність і самостійність спілкування;
 • виховати художні інтереси, смаки, духовні та морально-ціннісні орієнтири, потребу у художньо-творчій самореалізації та самовдосконаленні;
 • сформувати загальну культуру особистості дитини, культуру поведінки та спілкування;
 • сформувати почуття відповідальності, працьовитості, вміння працювати в колективі;
 • виховати здатність сприймати та інтерпретувати художні твори, висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки.
rpt

hdrpl