Стаття 28. Учнівське самоврядування. Закону України “Про повну загальну середню освіту” від 13.07.2020р. №48

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8

2023-2024 н.р.

 

«Іти стежиною добра,

Щоб в серці зірку запалити,

Бо наша школа – це сім’я,

В якій навчаємось ми жити».

Серед безлічі дитячих занять у школі важливе місце займає УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ (далі – УС), яке сприяє участі усіх школярів в управлінні справами колективу свого класу та школи, тим самим стає моделлю елементів дорослого життя, формою усвідомлення подальшої активної життєвої позиції. Кожен учень, маючи доручення (постійні, тимчасові), протягом свого навчання проходить школу УС.

Керівний склад УС:

 1. Голова Учнівського самоврядування, учень 10 класу Михайло Гарбовський

Вважає, що доброта та чесність є найважливішими у житті, ніколи не треба           звертати увагу на негативні слова в свою сторону, потрібно добиватися           поставленої мети, хоч це й не завжди легко) Любить грати в комп’ютерні ігри         та займається карате.

 1. Заступниця голови, голова навчального сектору, учениця 10 класу Валентина Верля

Старається завжди прагнути більшого, не жити у вузькій коробці, а виходити     думками за її межі. Любить читати різного роду літературу, психологію,          романтизую життя, але при цьому не втрачаю холодний розум. Любить     чесність та ненав‘язливість, до чого і бажає прикласти руку в нашій школі.

 1. Заступниця голови, голова інформаційного сектору, учениця 11 класу Марта Найсик

Кредо «Годі на небі шукати підказок і натяків

Годі літати у царство небесне казок…» Іздрик

Саме від нас залежить наше майбутнє і наші умови життя. Проявляй           ініціативу, будь креативним та спрямовуй свій потенціал у розвиток!”

4.Заступниця голови, голова культурно-масового сектору учениця 11 класу           Вікторія Тернопільська

Кредо “Жити потрібно тільки заради сну. Якщо серйозно, то розвиток     наше все!! Життя — цікаве, і мотивація то є сильна”

 1. Заступник голови, голова сектору дисципліни і порядку, учень10 класу Владислав Парибус

У вільний час із захопленням читає книги і грає в компʼютерні ігри. Також          любить слухати музику, зустрічі з друзями  і займатися спортом.

                    Члени учнівського самоврядування

Клас ПІБ Посада
1. Боровик Денис

Костюк Маргарита

Палій Поліна

староста

заст.старости

заст.старости

2 Ніколайченко Софія

Стельмащук Павло

староста

заст.старости

3 Сичило Маряна

Марчук Марта

староста

заст.старости

4 Печоріна Валерія

Калужська Андріана

Мриглод Варвара

Янчак Олексій

староста

заст.старости

заст.старости

заст.старости

5 Оленюх Денис

Колодійчак Оля

староста

заст.старости

6 Штука Ірина

Штука Дарина

староста

заст.старости

7 Червінська Ярина

Бойко Андрій

староста

заст.старости

8 Підборочинська Катя

Сампара Олена

староста

заст.старости

9 Діділовська Вікторія

Пастернак Зоряна

староста

заст.старости

10 Демчук Ангеліна

Харевич Марта

староста

заст.старости

11 Стельмах Анастасія

Симаньків Вероніка

староста

заст.старости

12 10 Парибус Владислав

Могиловська Катерина

Паньків Катерина

староста

заст.старости

заст.старости

13 11 Найсик Марта

Тернопільська Вікторія

Скрипник Кіра

староста

заст.старости

заст.старости

          УС це:

 • метод організації дитячого колективу, який забезпечує формування відносин відповідальної залежності в колективі та організаторських рис окремої особистості;
 • наслідок педагогічного управління дітьми з боку дорослих;
 • принцип організації життя дитячого колективу;
 • діяльність, яка здійснюється самими дітьми, включаючи постановку мети, її розробку та спрямована на вдосконалення колективу і кожної особистості зокрема.

          Метою діяльності УС є:

 • розвиток навичок творчого вирішення завдань, створення позитивної мотивації та зацікавленості учнів;
 • формування вміння мислити, узагальнювати;
 • виховання поваги до колективу, почуття відповідальності;
 • налагодження тісних контактів і взаєморозуміння між різними гілками громадськості, спільне вирішення проблем, профілактика виникнення конфліктних ситуацій;
 • використання нових інноваційних технологій у виховній роботі.

Засідання УС відбуваються щопонеділка (при потребі частіше, особливо для вирішення термінових питань). Під час таких засідань учні планують дитяче дозвілля, навчаються самостійно мислити, аналізувати, приймати рішення, думати не лише про себе, а й про тих, хто поряд, поважати їх та їхні права. У школярів виховується почуття патріотизму, відповідальності, громадянської свідомості та активності.

          Шляхи підвищення активності й ролі УС:

 1. Надання учням більшої самостійності в організації колективної діяльності.
 2. Активне їх залучення до всіх сфер життя учнівського колективу.
 3. Поєднання самодіяльності дітей з керівництвом дорослих.
 4. Збагачення життєвих цілей і внутрішнього духовного світу кожного члена колективу через привабливість соціально-колективних ініціатив.
 5. Повага педагогів до самостійних думок та рішень УС, його органів.
 6. Відкриття справжніх лідерів, залучення їх до активної громадської діяльності. Реалізація в перспективі принципу: жодного підлеглого – усі відповідальні.
 7. Кваліфікована, тактовна педагогічна допомога учнівському активу, навчання їх мистецтв управління.
 8. Розширення рамок гласності УС, відкритий характер роботи всіх органів самоврядування.

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Директор ТЗОШ №8

________ Галина ПІДГАЙНА

СТАТУТ

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8

 

Розділ І. Загальні засади

Стаття 1. Учнівське самоврядування (далі — УС) є добровільним об’єднанням учнів.
Стаття 2. УС є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей. Учні є людьми.
Стаття 3. Метою УС є формування в учнів почуття господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.
Стаття 4. Основною мовою спілкування в школі є державна мова — українська. УС дбає про запровадження мови в усіх сферах діяльності школи.
Стаття 5.УС сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Стаття 6. УС поєднує законодавчу, виконавчу та судову владу на засадах її поділу.

Розділ II. Права, свободи та обов’язки
Стаття 1. Усі учні школи є рівними у своїй гідності та правах.
Стаття 2. Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканною і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.
Стаття 3. Образою честі й гідності кожного, хто працює чи навчається в школі, є будь-які дії чи слова, що принижують честь, гідність іншої людини.
Стаття 4. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.
Стаття 5. Кожен учень має обов’язки перед суспільством та школою.
Учень зобов’язаний:
– пройти курс навчання в школі;
– подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
– виконувати вимоги вчителів з підготовки до уроків;
– дотримуватись норм та правил поведінки в школі.
Стаття 6. Учень має право, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву.
Стаття 7. Учень має право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань.

Стаття 8. Кожен учень має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь та гідність кожного, хто навчається чи працює в школі.

Стаття 9. Кожен учень має право обирати профіль навчання, факультативи та додаткові заняття, мистецькі гуртки, студії — на свій вибір.
Стаття 10. Кожному гарантується знати свої права та обов’язки.
Стаття 11. Кожен учень або працівник школи зобов’язаний неухильно додержуватися Статуту УС та законів школи.
Стаття 12. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Стаття 13. Учні мають право брати участь в управлінні справами УС школи, вільно обирати і бути обраними до органів УС школи.
Стаття 14. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.
Стаття 15. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.
Стаття 16. Кожен учень школи має право брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя.

Розділ III. Вибори

Стаття 1. Кандидат на посаду Голови УС (Президент школи) висувається як

групою учнів, так і шляхом самовисування.
Стаття 2. Кандидатура має бути підтверджена не менше, як десятьма підписами представників школи.
Стаття 3. Президент обирається таємним голосуванням строком на один навчальний рік
Стаття 4. Вибори відбуваються щорічно на початку навчального року
Стаття 5. Президент обирається простою більшістю голосів членів учнівського самоврядування

Стаття 6. Право бути обраним має право кожен учень 8—11 класів школи.
Стаття 7. Новообраний Голова УС (Президент школи) вступає на пост з моменту складання присяги на урочистому засіданні УС.

Розділ IV. Структура УС школи

Стаття 1. Президент – координація і здійснення контролю роботи УС, взаємодія з адміністрацією, педагогічним колективом, громадськими організаціями.

Заступник голови УС, голова навчального сектору – контроль за навчанням в школі, проведення тематичних годин, допомога учням які не встигають.
Заступник голови УС, голова інформаційного сектору — інформує батьків, вчителів, учнів про всі події, які відбуваються в школі, веде сторінки в соц.мережах, подає інформацію на сайт школи.

Заступник голови УС, голова культурно-масового сектору– проведення святкових заходів та урочистих подій, концертів, конкурсів, вікторин, виставок, дискотек.

Заступник голови УС, голова сектору дисципліни і порядку– порядок і дисципліна в школі (чергування, зовнішній вигляд, індивідуальна робота з окремими групами учнів, контроль відвідування учнями школи), а також заохочує учнів до здорового способу життя (спортивні змагання, естафети, походи, ігри тощо)

Староста класу та заступник старости класу – координує роботу класу, доводить до класу задачі роботи УС.

Стаття 2. Голова УС, староста, заступник старости,  обираються строком на один навчальний рік.

Стаття 3. Обраним до складу УС може бути кожен учень, що визнає Статут УС і дотримується законів школи.
Стаття 4. УС вирішує питання про порушення Законів школи і, в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення та інше).
Стаття 5. УС може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником школи.
Стаття 6. УС організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.
Стаття 7. Староста класу — це учень, який слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками школи законів у межах класу, сприяє організації життя класного колективу.
Стаття 8. Старосту обирає класний колектив, або призначає класний колектив.
Стаття 9. Староста звітується перед Головою УС, класним керівником, адміністрацією школи.
Стаття 10. Заступники голови УС  керують роботою окремих секторів.
Стаття 11.  Члени УС збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи УС і представляють їх на засіданнях УС.
Стаття 12. Один із заступників Голови УС (Президента школи) за відсутності Президента виконує його обов’язки (обирається таємним голосуванням).

Розділ V . Президент Учнівського самоврядування
Стаття 1. Президент є головою УС школи.
Стаття 2. Президент є гарантом прав учнів, визначених законом.
Стаття 3. Президент видає укази про створення об’єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать Законам чи Статуту, і мають за мету благо школи.
Стаття 4. Президент співпрацює з дирекцією згідно Статуту.
Стаття 5. Президент може бути присутнім на засіданні Педагогічної Ради школи, виступати на захист прав учнів школи.
Стаття 6. Президент звітується перед учнями школи на учнівській конференції. УС може оголосити імпічмент Президенту в разі невиконання Президентом своїх обов’язків і порушень Законів школи.
Стаття 7. Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.
Стаття 8. Президент складає таку присягу: «Я, (ім’я та прізвище), волею учнів школи обраний Головою Учнівського самоврядування — Президентом школи, заступаючи на цей пост, повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити учням та колективу школи, суворо дотримуватися Конституції України та Статуту школи, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати авторитет школи, охороняти права, свободи і законні інтереси учнів школи, гідно нести високе звання Президента школи, сумлінно виконувати свої обов’язки».
Стаття 9. Президент розподіляє завдання між членами УС.

Стаття 10. Президент виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою.
Стаття 11. Президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента школи. Повноваження Президента школи припиняються достроково у разі відставки або випуску зі школи.

Розділ VI. Прикінцеві положення

Стаття 1. УС має право коригувати Статут УС для нинішніх та майбутніх поколінь учнів. Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі школи.
Стаття 2. Статут затверджується правлінням УС та директором школи.
Стаття3. Всі статті Статуту стосуються кожного учня та працівника школи — без винятків.