Гурток «Футбол»

Керівник гуртка: Червінський Ю.С.

Метою програми є: формування фізичного і духовного розвитку особистості, здатної творчо адаптуватися до життя; зміцнення здоров’я дітей та підвищення їх фізичної підготовленості засобами футболу.

Основні завдання:

–   пропаганда здорового способу  життя;

– виховання бережливого ставлення до свого здоров’я й здоров’я оточення як найвищої соціальної цінності особистості;

– виховання інтересу, потреби і звички до систематичного виконання фізичних вправ;

Гурток «Футбол»

Керівник гуртка: Червінський Ю.С.

Метою програми є: формування фізичного і духовного розвитку особистості, здатної творчо адаптуватися до життя; зміцнення здоров’я дітей та підвищення їх фізичної підготовленості засобами футболу.

Основні завдання:

–   пропаганда здорового способу  життя;

– виховання бережливого ставлення до свого здоров’я й здоров’я оточення як найвищої соціальної цінності особистості;

– виховання інтересу, потреби і звички до систематичного виконання фізичних вправ;

– вдосконалення функціональних можливостей організму, розвиток основних життєзабезпечувальних систем;

– зміцнення здоров’я і сприяння правильному різносторонньому фізичному розвитку;

– формування стійкого інтересу до занять футболом;

– розвиток у вихованців основних фізичних якостей та рухових здібностей;

– набуття теоретичних знань і практичного досвіду гри в футбол.

– зміцнення здоров’я і сприяння правильному різносторонньому фізичному розвитку;

– формування стійкого інтересу до занять футболом;

– розвиток у вихованців основних фізичних якостей та рухових здібностей;

– набуття теоретичних знань і практичного досвіду гри в футбол.