Гурток «Школа безпеки»

Керівник гуртка: Поворозник М.Г.

Метою програми є забезпечення знаннями вихованців (учнів) про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров’я людини та сформувати необхідні вміння і навички для їх запобігання і ліквідації, захисту людей та навколишнього середовища.

Завдання програми гуртка:

– навчати дітей ідентифікувати потенційні небезпеки, розпізнавати їх вид, визначати просторові та часові координати, величину та імовірність їх прояву

– визначати небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами цих небезпек;

– планувати заходи щодо створення здорових і безпечних умов життя та діяльності у системі «людина-життєве середовище»;

– прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини, а вражаючих факторів на безпеку системи «людина – життєве середовище»;

– запобігати виникненню надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення приймати адекватні рішення та виконувати дії, спрямовані на їх ліквідацію.