Гурток «Основи журналістики»

Керівник гуртка: Огороднік Р.В.

Гурток «Школа журналістики» є однією з форм навчання основ журналістики учнів 7-9-х класів, а заняття журналістикою вирішує одне з головних завдань виховання – формування соціально активної особистості. Мета гуртка:  відкриття широких можливостей для використання міжнаочних знань, умінь і навичок. На заняттях переважає діяльнісний підхід: діти аналізують запропоновані матеріали, створюють роботи на задані теми і жанри, збирають і систематизують матеріали, редагують тексти, ведуть робочі щоденники, блокноти, записники.