“Ціннісні орієнтації школярів”

З метою визначення життєвих цінностей учнів соціальним педагогом було проведено анкетування у 6-х класах “Мої ціннісні орієнтації”